Pavelka

Advokátní kancelář

O nás

Pavelka s.r.o., advokátní kancelář byla založena v roce 2015 Mgr. Janem Pavelkou, LL.M. a je první českou butikovou advokátní kanceláří. Poskytujeme služby ve standardu špičkových specializovaných evropských a světových advokátních kanceláří či privátních bank.

Mezi naše klienty patří významná česká podnikatelská uskupení, rodinné firmy či individuální podnikatelé a investoři.

Spolupracujeme s rozsáhlou sítí advokátních kanceláří, privátních bank, family office, poskytovatelů trustových, wealth management či concierge služeb v České republice, Švýcarsku, Velké Británii, Lichtenštejnsku, Holandsku, Lucembursku, na Kypru či v dalších světových jurisdikcích.

Jsme členem asociace EuropeFides a mezinárodní sítě právních kanceláří AEA.

V roce 2018 a 2019 jsme obdrželi ocenění magazínu AI Best Boutique Commercial Law Firm 2018“ a „Best Boutique Commercial Law Firm 2019“  v České republice.

www.europefides.eu www.aeuropea.com

Služby

Privátní klientela a rodinné firmy

 1. Poradenství při mezigeneračních převodech jmění ze stávající podnikatelské generace, problematika nástupnictví ve firmách, optimální nastavení exitu z firem
 2. Poradenství v oblasti správy osobního a rodinného majetku a investic
 3. Poradenství rodinným firmám
 4. Mediace konfliktů vyplývajících ze společného podnikání, rozchody společníků a akcionářů
 5. Služby Family Office
 6. Kriminalita „bílých límečků“
 7. Concierge

Obchodní a korporátní agenda

 1. Korporátní právo
 2. Fúze a akvizice společností včetně přeshraničního prvku
 3. Právní Due Diligence
 4. Vertikální a horizontální restrukturalizace společností
 5. Komplexní právně-daňové poradenství
 6. Výstavba holdingových struktur v České republice i zahraničí, zakládání on-shore a off-shore struktur (včetně zahraničních bankovních účtů), mezinárodní daňové plánování
 7. Zakládání společností na míru (s.r.o., a.s., ES)
 8. Likvidace společností či existujících zahraničních struktur

Občanskoprávní agenda

 1. Dědické právo a rodinné právo
 2. Smluvní právo
 3. Svěřenské fondy (zakládání, administrace, svěřenské správcovství)

Bankovnictví a finance

 1. Akviziční, provozní a projektové financování
 2. Syndikované úvěry, mezaninové, podřízené a strukturované financování včetně sekuritizace
 3. Příprava kompletní finanční dokumentace a zastupování klientů při jednáních
 4. Dluhopisové financování a ostatní formy alternativního financování
 5. Strukturování, zakládání a řízení investičních společností a fondů
 6. Poradenství v oblasti private equity a rizikového kapitálu
 7. Poradenství v oblasti trhu s dluhovým a vlastním kapitálem a možnosti restrukturalizace dluhového portfolia
 8. Zastupování při jednání s regulátorem

Nemovitosti a životní prostředí

 1. Realitní daňové, transakční a projektové strukturování a jeho realizace
 2. Strukturace, založení, správa a ukončování realitních investičních fondů
 3. Facility management, nájmy, podnájmy a pachty nemovitostí
 4. Poradenství v oblasti stavby, výstavby a správy nemovitostí
 5. Otázky týkající se plánování, územního rozhodnutí a stavebního řízení
 6. Problematika nemovitostního financování
 7. Otázky životního prostředí a přírodních zdrojů
 8. Společné podniky při realitních projektech

Insolvence a restrukturalizace

 1. Podpora před, v rámci insolvenčního řízení a po-insolvenční otázky
 2. Tuzemská a přeshraniční dluhová restrukturalizace
 3. Sestavení a management věřitelského výboru
 4. „Turn-around“, řízení rizik a krizový management
 5. Příprava a realizaci řízené insolvence
 6. Příprava, strukturaci a implementaci restrukturalizačních plánů
 7. Bail-outs a bail-ins
 8. Zastupování při sporné agendě a obranu v rámci insolvenčního řízení

Právo duševního vlastnictví

1. Komplexní poradenství v rámci agendy duševního vlastnictví a informačních technologií

2. Komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a implementace požadavků nařízení GDPR

3. Registrace, ochrana a vymáhání nároků z ochranných známek, užitných vzorů a dalších práv k označení

4. Otázky licencí k předmětům duševního vlastnictví

5. Ochrana dat, osobnosti, pověsti, know-how

6. Komplexní poradenství ve filmovém a zábavním průmyslu

7. Architektura, strukturování, údržba a podpora v oblasti „IP Box“ struktur

Ochrana osobních údajů

 1. Analýza zpracovatelských operací

 2. Navržení opatření k zajištění souladu s GDPR, ISO27001

 3. Zpracování vzorové dokumentace včetně interních směrnic a návodů

 4. Vedení záznamů o činnostech zpracování

 5. Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

 6. Post-implementační podpora, dohled nad legislativním vývojem

 7. Školení odpovědných zaměstnanců

Ve spolupráci s našimi ověřenými dodavateli jsme schopni zajistit kompletní projektové řízení implementace GDPR napříč právními a technickými požadavky, včetně IT bezpečnosti.

Regulace finančních a kapitálových trhů

 1. Asistence a zajištění licencí, registrací a jiných povolení a souhlasů nezbytných pro činnost finančních institucí dohlížených Českou národní bankou
 2. Analýza a nastavení řídícího a kontrolního systému finanční instituce včetně přípravy vnitřních předpisy a nastavení procesů (projektové řízení)
 3. Asistence při řízeních s Českou národní bankou a před Finančním arbitrem
 4. Příprava smluvní dokumentace včetně obchodních podmínek a právních stanovisek a regulatorních analýz
 5. Asistence při vydávání investičních nástrojů – prospekt či emisní podmínky
 6. Příprava na přijetí k obchodování na BCPP a registraci v CDCP
 7. Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a ochrana spotřebitele
 • Příprava analýzy vnitřního prostředí finanční instituce
 • Příprava a návrh vnitřních předpisů a postupů
 • Nastavení smluvní dokumentace a obchodních podmínek
 • Komunikace se státními orgány

 

Info

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informujeme, že v případě sporu mezi klientem a advokátem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem, který je v postavení spotřebitele, ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů naleznete na stránkách ČAK (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607).

Náš team

Mgr. Jan Pavelka, LL.M.

Mgr. Jan Pavelka, LL.M.

Advokát & Partner

+420 733 677 768

Mgr. Ondřej Plánička

Mgr. Ondřej Plánička

Advokát & Partner

+420 776 767 551

Mgr. Barbora Masařová

Mgr. Barbora Masařová

Advokát

+420 739 664 697

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Advokát

+420 603 291 734

Mgr. Bc. Matěj Sýkora

Mgr. Bc. Matěj Sýkora

ADVOKÁT

+420 731 613 195

Tomáš Pitra

Tomáš Pitra

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

+420 728 193 219

Karolína Denemarková

Karolína Denemarková

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

+420 722 749 789

Eva Ďurišová

Eva Ďurišová

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

+420 776 033 449

Daniela Radikovská

Daniela Radikovská

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

+420 775 975 412

Adam Karczub

Adam Karczub

Právní asistent

+420 734 310 327

Jakub Šanda

Jakub Šanda

Právní asistent

+420 724 521 623

Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra

Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra

Of Counsel

+39 3486879994

+420 608 479 791

Tereza Váchová

Tereza Váchová

Office Manager

+420 721 715 300

Kontakt

Pavelka s.r.o., advokátní kancelář

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 244564

Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ 04243706
DIČ CZ04243706

+420 734 240 302
office@pavelkapartners.cz

Facebook Facebook