Pavelka

Advokátní kancelář

O nás

Pavelka s.r.o., advokátní kancelář byla založena v roce 2015 Mgr. Janem Pavelkou, LL.M. jako advokátní kancelář butikového typu. Poskytujeme služby ve standardu špičkových specializovaných evropských a světových advokátních kanceláří a privátních bank.

Mezi naše klienty patří významná česká podnikatelská uskupení, rodinné firmy či individuální podnikatelé a investoři.

Spolupracujeme s rozsáhlou sítí advokátních kanceláří, privátních bank, poskytovatelů trustových, wealth management či concierge služeb v České republice, Švýcarsku, Velké Británii, Lichtenštejnsku, Holandsku, Turecku, na Kypru či v dalších světových jurisdikcích.

Jsme členem asociace EuropeFides a mezinárodní sítě právních kanceláří AEA.

www.europefides.euwww.aeuropea.com

Pavelka & Partners

Služby

Obchodní a korporátní agenda

 1. Korporátní právo
 2. Fúze a akvizice společností včetně přeshraničního prvku
 3. Právní Due Diligence
 4. Vertikální a horizontální restrukturalizace společností
 5. Komplexní právně-daňové poradenství
 6. Výstavba holdingových struktur v České republice i zahraničí, zakládání on-shore a off-shore struktur (včetně zahraničních bankovních účtů), mezinárodní daňové plánování
 7. Zakládání společností na míru (s.r.o., a.s., ES)
 8. Likvidace společností či existujících zahraničních struktur

Občanskoprávní agenda

 1. Dědické právo a rodinné právo
 2. Smluvní právo
 3. Svěřenské fondy (zakládání, administrace, svěřenské správcovství)

Bankovnictví a finance

 1. Akviziční, provozní a projektové financování
 2. Syndikované úvěry, mezaninové, podřízené a strukturované financování včetně sekuritizace
 3. Příprava kompletní finanční dokumentace a zastupování klientů při jednáních
 4. Dluhopisové financování a ostatní formy alternativního financování
 5. Strukturování, zakládání a řízení investičních společností a fondů
 6. Poradenství v oblasti private equity a rizikového kapitálu
 7. Poradenství v oblasti trhu s dluhovým a vlastním kapitálem a možnosti restrukturalizace dluhového portfolia
 8. Zastupování při jednání s regulátorem

Nemovitosti a životní prostředí

 1. Realitní daňové, transakční a projektové strukturování a jeho realizace
 2. Strukturace, založení, správa a ukončování realitních investičních fondů
 3. Facility management, nájmy, podnájmy a pachty nemovitostí
 4. Poradenství v oblasti stavby, výstavby a správy nemovitostí
 5. Otázky týkající se plánování, územního rozhodnutí a stavebního řízení
 6. Problematika nemovitostního financování
 7. Otázky životního prostředí a přírodních zdrojů
 8. Společné podniky při realitních projektech

Právo duševního vlastnictví

1. Komplexní poradenství v rámci agendy duševního vlastnictví a informačních technologií

2. Komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a implementace požadavků nařízení GDPR

3. Registrace, ochrana a vymáhání nároků z ochranných známek, užitných vzorů a dalších práv k označení

4. Otázky licencí k předmětům duševního vlastnictví

5. Ochrana dat, osobnosti, pověsti, know-how

6. Komplexní poradenství ve filmovém a zábavním průmyslu

7. Architektura, strukturování, údržba a podpora v oblasti „IP Box“ struktur

Insolvence a restrukturalizace

 1. Podpora před, v rámci insolvenčního řízení a po-insolvenční otázky
 2. Tuzemská a přeshraniční dluhová restrukturalizace
 3. Sestavení a management věřitelského výboru
 4. „Turn-around“, řízení rizik a krizový management
 5. Příprava a realizaci řízené insolvence
 6. Příprava, strukturaci a implementaci restrukturalizačních plánů
 7. Bail-outs a bail-ins
 8. Zastupování při sporné agendě a obranu v rámci insolvenčního řízení

Privátní klientela a rodinné firmy

 1. Poradenství při mezigeneračních převodech jmění ze stávající podnikatelské generace, problematika nástupnictví ve firmách, optimální nastavení exitu z firem
 2. Poradenství v oblasti správy osobního a rodinného majetku a investic
 3. Poradenství rodinným firmám
 4. Mediace konfliktů vyplývajících ze společného podnikání, rozchody společníků a akcionářů
 5. Služby Family Office
 6. Kriminalita „bílých límečků“
 7. Concierge

" Naším mottem je absolutní diskrétnost, profesionalita a rychlost, především však oboustranná důvěra mezi námi a klientem. Jsme připraveni uspokojit ty nejnáročnější klienty z řad úspěšných českých i zahraničních podnikatelů. "

Novinky

Rozšiřujeme portfolio nabízených služeb.

29. 8. 2017   I   NOVINKY

Naše advokátní kancelář poskytuje nově služby týkající se práva duševního vlastnictví a to komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a implementace požadavků nařízení GDPR. Jde zejména o tyto služby:

 1. Komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a implementace požadavků nařízení GDPR
 2. Realizace dopadové analýzy (DPIA) a identifikace souvisejících rizik
 3. Revize a nastavení souhlasů se zpracováním osobních údajů, smluv a vnitřních procesů
 4. Zajištění souladu se související legislativou
 5. Testování a školení
 6. Nastavení a zajištění pseudonymizace osobních údajů
 7. Zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

MIXER 2017: Musíme si pomáhat.

23. 6. 2017   I   REPORTÁŽ

Březnové setkání patřilo Jihomoravskému kraji a záštitu nad ním převzal hejtman Bohumil Šimek. Diskuse se soustředila ponejvíce na problematiku územního plánování a rozvoje. Těžištěm jsou stavby dopravní infrastruktury, zahrnující dálnice, železniční koridor i brněnské letiště.

Zdroj      Stáhnout PDF


Schovat články

Náš team

Mgr. Jan Pavelka, LL.M.

Mgr. Jan Pavelka, LL.M.

Advokát & Partner

+420 733 677 768

Mgr. Ondřej Plánička

Mgr. Ondřej Plánička

Advokát & Partner

+420 776 767 551

Mgr. Lucia Švecová

Mgr. Lucia Švecová

Advokát

+420 602 398 940

Mgr. Barbora Masařová

Mgr. Barbora Masařová

Advokát

+420 739 664 697

Mgr. Radomír Pivoda

Mgr. Radomír Pivoda

Advokát

+420 777 272 261

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Mgr. Karel Rada, LL.M.

Advokátní koncipient

+420 603 291 734

Mgr. Bc. Matěj Sýkora

Mgr. Bc. Matěj Sýkora

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

+420 731 613 195

Kateřina Radová

Kateřina Radová

Právní asistent

+ 420 603 479 063

Matěj Komárek

Matěj Komárek

PRÁVNÍ ASISTENT

+420 737 481 091

Ondřej Snopek

Ondřej Snopek

PRÁVNÍ ASISTENT

+420 724 163 245

Karolína Denemarková

Karolína Denemarková

Právní asistent

+420 722 749 789

JUDr. Ing. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ing. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

of counsel

+420 777 797 706

Kontakt

Pavelka s.r.o., advokátní kancelář

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 244564

Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ 04243706
DIČ CZ04243706

+420 734 240 302
office@pavelkapartners.cz

Facebook Facebook